Mgr. et Mgr. Jakub Michálek

Jakub Michálek (* 6. února 1989 Louny) je předsedou poslaneckého klubu Pirátů a místopředsedou Pirátské strany. Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval obor Právo a právní věda s diplomovou prací Povinné zveřejňování informací, nyní pokračuje v doktorském studiu. Souběžně vystudoval teoretickou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Část střední školy studoval v zahraničí (UK, USA). Má zkušenosti z akademické samosprávy, kde byl členem akademického senátu.

Od října 2014 do listopadu 2017 byl pražským zastupitelem. Na pražském Magistrátu se věnoval řadě kauz.

  • Podrobně se zabýval kauzami z doby primátora Pavla Béma, např. Opencard, nevýhodného pronájmu Škodova paláce a vyzval primátorku k podání žaloby.
  • Upozornil také na problém, že jsou sociální byty pronajímány soudcům a státním zástupcům a potřebné se nedostává.
  • Vytrvale vystupuje proti uplácení zastupitelů tzv. politickými trafikami a podílel se na návrhu pravidel pro řádné obsazování dozorčích rad a řízení městských společností.
  • Podařilo se mu prosadit mimo jiné poskytování informací o mimořádných odměnách vysokých úředníků a digitalizaci majetkových přiznání zastupitelů, aby se už neztrácela.
  • Jako první navrhl zákony k digitálním platformám (Uber, Airbnb).

Na funkci pražského zastupitele rezignoval proto, aby se mohl plně věnoval práci poslance. V říjnu 2017 byl zvolen poslancem jako lídr kandidátky v Praze, kde Piráti získali nejlepší výsledek ze všech krajů (17,5 %). Jako předseda poslaneckého klubu se zasadil o vznik vyšetřovací komise pro kauzu OKD.

V České pirátské straně například připravoval spuštění webu Piráti.cz, navrhl zřízení registru lobbistických kontaktů, jako hlavní autor vypracoval řadu bodů Pirátského programu, spoluzakládal projekt svobodné hudby, zprovoznil současný systém veřejného účetnictví, navrhl participativní rozpočet a připravil jednací řády upravující postupy pro vnitrostranickou demokracii včetně odvolatelnosti politiků.

Úkoly poslance

Poslanecký výkaz

Navrhni úpravu