Vnitřní poměry klubu

Vztah klubu k Pirátské straně

Úspěch ve volbách do Poslanecké sněmovny nám dá velký prostor k posílení Pirátské strany, náboru nových členů a bude celkovou vzpruhou pro další komunální volby po celé republice. Budeme usilovat o co nejužší kontakt mezi poslaneckým klubem a stranou.

Celostátní fórum vždy předem schvaluje koaliční smlouvu nebo jinou podobnou politickou dohodu, rozhoduje o nominacích zástupců Pirátů na funkce ve vládě a volí po projednání na poslaneckém klubu ze zvolených poslanců nového lídra, pokud zvolený lídr nemůže z jakéhokoliv důvodu vykonávat svou funkci.

Poslanecký klub bude pravidelně informovat členskou základnu a republikový výbor o své činnosti a výsledcích. Neschválí-li celostátní fórum na návrh republikového výboru něco jiného, poslanecký klub je vázán volebním programem tak, jak byl v platnosti v době voleb. Jednání klubu o sněmovních tiscích jsou zpravidla členům a registrovaným příznivcům přístupná.

Žádný poslanec ani funkcionář není povinen odvádět část své odměny, jak to bývá u některých jiných stran. Je však vítáno, pokud se dobrovolně rozhodne sponzorovat konkrétní charitativní, pirátskou nebo občanskou aktivitu.

Vztah klubu k senátorům

Piráti se snaží svou práci v Parlamentu maximálně sjednocovat. Poslanecký klub postupuje tak, aby se senátní tým Pirátů a senátoři zvolení s podporou Pirátů mohli včas připravit na projednávání zákona v Senátu a uplatnit své připomínky ke sněmovní politice.